Văn bản Chi tiết văn bản

Quyết định số 1048/QĐ-TTg: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Số/Ký hiệu:
1048/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
21/8/2019
Người ký:
Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu:
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Cơ quan ban hành:
TW và các Bộ
Phân loại:
Quyết định
Lĩnh vực:
Hành chính
Xem chi tiết:
Tải văn bản: