Văn bản Chi tiết văn bản

số 368/UBND: CV: Tổng kết thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số/Ký hiệu:
368/UBND
Ngày ban hành:
4/9/2012
Người ký:
Trích yếu:
CV: Tổng kết thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cơ quan ban hành:
Phân loại:
Lĩnh vực:
Xem chi tiết:
Tải văn bản: