Văn bản Chi tiết văn bản

số 370/UBND: CV: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2013
Số/Ký hiệu:
370/UBND
Ngày ban hành:
6/9/2012
Người ký:
Trích yếu:
CV: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2013
Cơ quan ban hành:
Phân loại:
Lĩnh vực:
Xem chi tiết:
Tải văn bản: