Hội thành viên của VAVA Quảng Ngãi

06/07/2020 03:29:20 PM         

Hội có tổ chức 14 huyện, thành phố và 162/184 xã phường thị trấn trong tỉnh

 1. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bình Sơn; thành lập 30/11/2006 có 25 tổ chức Hội ở xã thị trấn.

Văn phòng tại thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn, điện thoại: 055 3851502
Chủ tịch: Nguyễn Hồng Sơn; ĐT: 0905 501 663.
Phó Chủ tịch: Huỳnh Minh Sơn; ĐT: 0165 541 0117.
2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Sơn Tịnh; thành lập 24/7/2007 có 21 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh 
Chủ tịch: Tạ Quang Thể; ĐT: 0120 809 3689
Phó Chủ tịch: Trần Văn Sỹ; ĐT: 0914 001 566
3. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Quảng Ngãi; thành lập 26/12/2006 có 10 tổ chức Hội ở xã phường.
Văn phòng tại: số 66 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi, điện thoại: 055 – 3713261.
Chủ tịch: bà Trần Thị Ngọc Lan ; ĐT: 0165 3 777 511
Phó Chủ tịch: bà Lê Thị Mia; ĐT: 0948 446 833
4. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tư Nghĩa; thành lập 26/3/2008 có 18 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Chủ tịch: ông Vũ Đức Hạnh; ĐT: 0972 050 176
Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Trợ Tâm; ĐT: 0121 569 1382
5. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nghĩa Hành; thành lập 28/9/2007 có 12 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Ba; ĐT: 0947 771 543
Phó Chủ tịch: ông Cao Ngọc Hải; ĐT: 0932 560 297.
6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Mộ Đức; thành lập 23/3/2007 có 13 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Đồng Cát, huyện Mộ Đức, điện thoại: 055 - 3936563
Chủ tịch: ông Phạm Hồng Việt; ĐT: 0935 537 274
Phó Chủ tịch: ông Phan Văn Xuyến; ĐT: 0937 682 745
7. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Phổ; thành lập 21/4/2007 có 15 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Đồng Cát, huyện Mộ Đức, điện thoại: 055 - 3627405
Chủ tịch: ông Huỳnh Chí Thắng; ĐT: 0905 905 106
Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Toàn; ĐT: 0988 239 774
8. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ba Tơ; thành lập 05/01/2007 có 19/20 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, điện thoại: 055 - 3891574
Chủ tịch: ông Lâm Thanh Hồng; ĐT: 01683 722 183
Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Ngôn; ĐT: 0914 167 286
9. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Minh Long; thành lập 23/12/2006 có 05 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Minh Long huyện Minh Long, điện thoại: 055 - 3866330
Chủ tịch: ông Trần Ngọc Kính; ĐT: 0948 190 990
Phó Chủ tịch: ông Huỳnh Tấn Cường; ĐT: 0124 927 4180
10. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Sơn Hà; thành lập 29/11/2006 có 14 tổ chức Hội ở xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Di Lăng huyện Sơn Hà, điện thoại; ĐT: 055 - 3882954
Chủ tịch: ông Trần Thanh Hải; ĐT: 0969 116 534
Phó Chủ tịch: ông Trần Văn Luân; ĐT: 0127 713 8609
11. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Sơn Tây; thành lập 12/04/2007 đang thành lập Hội 09 xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Sơn Tây, huyện Sơn Tây
Chủ tịch: ông Đinh Phủa; ĐT: 0919 359 289
Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Xuân Sinh
12. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trà Bồng; thành lập 24/11/2006 có 10 tổ chức Hội xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Trà Xuân huyện Trà Bồng, điện thoại: 055 - 3871761
Chủ tịch: ông Hồ Chí Kính; ĐT: 0167 880 2903
Phó Chủ tịch: ông Vũ Quang Thiều; ĐT: 0962 352 642.
13. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tây Trà ; thành lập 25/01/2007 có đang thành lập Hội ở 09 xã thị trấn.
Văn phòng tại: Thị trấn Tây Trà
Chủ tịch: ông Hồ Xuân Thắng; ĐT: 01664 199 017
Phó Chủ tịch: ông Phạm Tấn Cảnh; ĐT: 01688 469 114
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Sen; ĐT: 0914. 344. 235
14. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Lý Sơn đang thành lập tại 03 xã.
Văn phòng tại: Khối mặt trận huyện Lý Sơn
Chủ tịch: ông Lê Minh Đắc; ĐT: 0979 790 585.