Giới thiệu Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Quảng Ngãi

06/07/2020 04:39:17 PM         

I. Khái quát:

 


 Biểu tượng:
logohoi.png 
 
Hình tròn, ở giữa có ba hình bán thân màu da cam  tượng trưng cho các thế hệ nạn nhân chất độc da cam trên nền vàng nhạt, dưới có chữ VAVA Quảng Ngãi, bao quanh có dòng chữ màu xanh lá cây: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và hình bông lúa.
 
 
  Tên tiếng Việt: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Ngãi
Tên tiếng Anh: Quang Ngai Association for Victims of Agent Orange/Dioxin
Tên viết tắt: VAVA Quang Ngai
          Ngày thành lập: 29/11/2005
          Địa chỉ: 108 đường Trần Cẩm – Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 – 3714.711    
Fax: 055 – 3714.711
Địa chỉ Website: http://www.vava.quangngai.gov.vn
Tài khoản:
- Số tài khoản VNĐ:  570. 10. 0000. 14015
Mở tại: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
- Số tài khoản USD: 570. 10. 3700. 11834
Mở tại: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
- Siftcode: BIDVVNVX
Ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn làm “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam”
1. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh thành lập ngày 29/11/2005 theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 27/05/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Là tổ chức đặc thù; Hội là thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức thành viên của Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước Trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của VAVA Quảng Ngãi.
- Là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị ảnh hưởng chất độc  da cam trong chiến tranh Việt Nam (1961-1975) và các cá nhân, tập thể tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
- Hội huy động mọi tiềm năng xã hội các cá nhân hảo tâm trong nước và nước ngoài giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng.
- Hội giáo dục động viên nạn nhân chất độc hóa học khắc phục khó khăn vươn lên giúp nhau thực hiện nghĩa vụ công dân và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.
3.     Địa vị pháp lý.
Hội có tư cách pháp nhân; con dấu; tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội
4. Phạm vi lĩnh vực hoạt động
     Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi trong lĩnh vực từ thiện.
5. Nguyên tắc hoạt động
- Tự nguyện tự quản; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Đoàn kết tương trợ, dân chủ, bình đẳng công khai, minh bạch và hợp tác.
- Không vì mục đích lợi nhuận
- Tuân thủ Hiến pháp. Pháp luật và Điều lệ Hội
6. Cơ cấu tổ chức của VAVA Quảng Ngãi
a. Đại Hội.
b. Ban Chấp hành.
c. Ban Thường Vụ.
d. Ban Kiểm tra.
e. Văn phòng, các ban chuyên môn.
f. Các tổ chức thành viên.
Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 28/06/2013 đã bầu 24 người vào Ban chấp hành – Ban thường vụ 07 người; Ban kiểm tra 05 người; 01 Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch.
III. Thông tin liên hệ về VAVA Quảng Ngãi
Ông: Phan Thanh Long - Tái cử Chủ tịch Hội                         ĐT: 01672.844 751
Ông: Nguyễn Thanh Phương - Tái cử Phó Chủ tịch Hội;         ĐT: 0913 470 621
Ông: Đào Đình Hùng -  Tái cử Phó Chủ tịch Hội;                   ĐT:  0905 23 68 78
Ông: Hồ Thanh Tùng - Chánh văn phòng ;                           ĐT: 0913 418 302
Ông: Phạm Xuân Hoàng -  Kế toán;                                    ĐT: 0905 381 399
Ông : Đoàn Nhật Hiền - Nhân viên tổng hợp văn phòng;       ĐT: 0913 45 23 55.
Bà: Nguyễn Thị Ẩu Ly – Văn thư kiêm thủ quỹ;                    ĐT: 0986 163 647.