Quảng Ngãi sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua
Ngày đưa:  09/07/2020 03:20:33 PM In bài
Ngày 28/6/2019 Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh họp mở rộng đánh giá công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, thông qua quy chế và bầu bổ sung Ban chấp hành, 21/23 đồng chí ủy viên BCH và các phó chủ tịch Hội huyện, thành phố dự nghe thường trực tỉnh Hội báo cáo.

 Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá, mặc dù có phát sinh khó khăn mới về mặt tổ chức và kinh phí hoạt động ở một số Hội huyện, thành phố và Hội cơ sở nhưng công tác tổ chức xây dựng Hội tiếp tục được giữ vững, toàn Hội phát triển thêm 97 hội viên nâng tổng số lên 12.534 hội viên. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã phê chuẩn Điều lệ và chuẩn y cán bộ chủ chốt Hội các cấp; 8/12 Hội huyện được củng cố về nhân sự chủ chốt; 13 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch được bầu mới trong đó có 02 chủ tịch Hội huyện kiêm nhiệm (Trà Bồng, Minh Long), 23/181 chủ tịch Hội xã kiêm nhiệm, các cấp Hội đã tập trung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH, Ban kiểm tra và triển khai nhiệm vụ năm 2019 khá đều.​

SO KET 6 THANG.jpe.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của VAVA Quảng Ngãi

 

 

 

Toàn Hội đã cố gắng giữ vững và mở rộng các mối quan hệ, tích cực tuyên truyền vận động nguồn lực trị giá hơn 3 tỷ 359 triệu đồng, đã thăm hỏi, động viên tặng 5.568 suất quà cho nạn nhân mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; trao tặng 68 con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng/con; xây dựng 01 công trình nước sạch cho 01 trường THCS, phục hồi chức năng thường xuyên cho 38 nạn nhân tại 02 Trung tâm (Đức Phổ, Nghĩa Thắng) và 33 nạn nhân tại gia đình. Hội nghị đã bầu bổ sung 01 ủy viên BCH và chương trình làm việc của BCH, thông qua quy chế hoạt động của BCH, Ban kiểm tra, quy chế thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuy nhiên về mặt tổ chức Hội và kinh phí hoạt động có Hội gặp khó khăn như Hội huyện đảo Lý Sơn cấp ủy, chính quyền huyện và tỉnh đã quyết định giải thể, Hội thành phố Quảng Ngãi, Hội huyện Sơn Hà và các Hội cơ sở thuộc 02 Hội nói trên tạm dừng hỗ trợ kinh phí và trợ cấp thù lao cho cán bộ Hội, làm cho cán bộ không an tâm và tác động đến nhiều tổ chức Hội. Hội tỉnh đang tổng hợp để báo cáo kiến nghị với tỉnh quan tân giúp đỡ Hội tiếp tục hoạt động.

 

Tin, ảnh: Đào Đình Hùng​


Bản quyền ©2019 OCOP Tỉnh Quảng Ngãi